• پروژه پایگاه داده بیمارستان با C# و SQL
  توسط:

  پروژه پایگاه داده بیمارستان با C# و SQL

  پروژه کامل بیمارستان همراه با پایگاه داده SQL حاوی امکانات زیر: سطوح کاربری مختلف ( پزشک ، پذیرش و …) انواع گزارش ...

  برچسب
  10000 تومان
  * * * * *
  2 مورد فروخته